PLÜTON – Yeraltı Tanrısı’nın Yeryüzüne Çıkışı

HadesRapePersSchiaffino l PLÜTON  Yeraltı Tanrısı’nın Yeryüzüne Çıkışı

PLÜTON :Yeraltı Tanrısının Yeryüzüne Çıkışı

Clyde Tombaugh Illinois’li bir çiftçi çocuğudur. Ailesinin kendisini üniversiteye yollayacak parası olmadığından Astronomiye olan ilgisini evindeki amatör teleskopuyla gözlemler yaparak devam ettirmektedir. Gözlemlediği gök cisimlerinin resimlerini yapar. Ve bir gün Mars çizimini Lowell Gözlem Enstütüsü’ne gönderir. Çok etkilenen kurum yöneticisi, Tombaugh’a yanlarında fotografik gözlemci olarak çalışabileceğini söyler. Burada işi gökyüzünü tarayarak Lowell’ın X gezegenin bulunabileceğini öngördüğü bölgeleri incelemek ve fotoğraflamaktır. Uzun ve zorlu çalışmalardan sonra 18 Şubat 1930 günü, ortalama 160.000 yıldızın bulunduğu bir fotoğraf karesinde sönük ışığıyla Plüton kendisini göstermiştir.
Plüton Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık olarak 247 yılda tamamlar. Şu ana kadar bilinen Dünya’ya en uzak gezegendir. Yörünge hızı en yavaş olanıdır. Neredeyse kendisi kadar büyük olan uydusu Charon’un etki alanı yüzünden hareketleri düzensizdir. Kuiper kuşağında yer alır.

Plüton, günümüzde bilim adamları tarafından “gezegen” mertebesinden oy birliği ile çıkarılmıştır. Oysa Sümerliler zamanımızdan yaklaşık 7000 yıl önce Plüton’a hakettiği ünvanı zaten vermişlerdi!
Plüton’un Astrolojik varlığı su götürmez şekilde kendini ortaya koymaktadır. Ona verilen mertebenin geri alınması yaşamlarımız üzerindeki etkisine hiçbir engel teşkil etmemektedir.

Lowell Ve Plüton Gizemi

13 Mart 1855, 07:45 Boston doğumlu Percival Lowell’in yükseleni 29:15 derece Koç’tur. Plüton’un keşfiyle tanınan Lowell’ın 2 derece Boğa’daki Plüton’u yükseleniyle kavuşmaktadır. İsim ve Soyadının baş harfleri Plüton isminin ilk harfleridir. 1905’de Plüton’u araştırmaya başladığında Plüton 3. evindeki ikizlerle kavuşmuştur. Güneş’i Plüton’un yöneticisi olduğu Akrep Burcundayken, Plüton Ay burcunun karşıt burcunda yani Yengeç’in 4 derecesindeyken, Mars kare Neptün ve Satürn kare Plüton etkisinde
ölümle tanışmıştır Lowell. Gezegenin Tombaugh tarafından resmi olarak keşfedilmesi sırasında ise Transit Ay, yine Akrep Burcundadır. Plüton o sırada Lowell’ın 17 derecedeki Oğlak Ay’ına tam bir karşıt yapmaktadır (Plüton Yengeç Burcu’nun 17 derecesinde, Mars/Plüton dekanında keşfedilmiştir).

Plüton’un Sembolü

Genelde Astronomide plutomed2thumbnail PLÜTON  Yeraltı Tanrısı’nın Yeryüzüne Çıkışı monogramıyla ifade edilir. Bunun yanısıra çokça benimsenmiş olarak, hilal şeklinde, yarım daire figürünün alt kısmındaki ters haç, üzerindeyse tam bir daire sembolüyle pluto symbl 133x150 PLÜTON  Yeraltı Tanrısı’nın Yeryüzüne Çıkışı karşımıza çıkar. En tepedeki daire dışında Neptün simgesiyle benzerlik gösterir. Aşağıya dönük hilal ve haç işareti yeraltının güçlerini ifade eder. Bunla bağlantılı olarak ölüm, kötülük, insanın karanlık doğası, giz, bilinmeyen vs gibi konular bu sembolün kapsamı içindedir. Hilal en tepesinde bulunan daireyle bütünleşir. Daire yaşamdır, aydınlıktır. Plüton tüm yeraltı güçlerini yaşama doğru yöneltir. Ölüm ve hemen arkasından gelen doğum gibidir. Yıkım ve yeniden inşa etmek gibi zıt kavramlar buna örnek gösterilebilir.

Plüton’un İsmi

Plu•to (plū’tō) şeklinde okunur. Venetia Phair Klasik Mitoloji ve Astronomiyle ilgili bir çocuk olarak Oxford’da kütüphaneci olan dedesine yeni bulunan gezegenle ilgili olarak bu ismi öneren kişidir. Gezegenin çok gizemli ve kederli olduğunu ifade eder. 24 Mart 1930 tarihinde oldukça uzakta ve belli belirsiz tespit edilen bu gezegen resmi olarak Plüton ismini almıştır. Plüton mitolojide yeraltı Tanrısı Hades olarak da tanınmaktadır.

Astrolojide Plüton

Satürn ötesi olarak da tanımlanan Modern Gezegenlerin üçüncüsüdür. Modern çağda keşfedilmiş çıplak gözle görülemeyen bir gezegendir. Çok tuhaf yörüngesi dolayısıyla Plüton’un her burçta geçirdiği zamanlar farklılıklar gösterir. Burçlarda12 ila 30 yıl ya da daha fazla süre geçirebilmektedir. Etkileri, boyutunun aksine çok belirgin ve büyük çaplıdır.

Plüton’un keşfi, yeraltı ve ölüm Tanrısının Dünya’ya ayak basması gibidir. Yengeç Burcundayken keşfedilmesinin ardından artık hiç bir şey aynı olmayacaktır.
Plüton obsesyonu ve kontrol edebileceğiniz güçlerin dışında, karşı koyamayacağınız şekilde yönlendirilmeyi ifade eder.

Plüton’un yenilenmedir. Görünenin ötesindeki gizli “bilinmeyen/tanımlanamayan” güçlerle ilgisi vardır. Tam olarak her konuda oluşturduğu etki “ dönüşüm” yani “transformasyon” dur.

Plüton’un Burç yerleşimleri genelde jenerasyonların kimliği ve amacı üzerinde etkilidir. Kişisel haritalarda daha çok hangi evde bulunduğu, ASC, MC, DSC, DC ya da ev kasplarına yakınlığı, gezegen kavuşumları ya da yaptığı açılar incelenerek yorumlanır. Plüton zenginlik, politika ve göz sorunlarıyla da ilgili bulunur.

Plüton Mars’ın çok yüksek bir oktavı şeklinde işler. Mars seksüalite ve tutkuysa, Plüton orgazmdır. Akrep Burcunun modern yöneticisi Plüton cinsellik, süper güç, büyük ve gizli örgütler, ani bitiş/başlangıçlar, şizofreni gibi zihinsel rahatsızlıklar, sinir krizleri, uzun süreli depresyon, sırlar, iç alem, derin duygular, cinsel hastalıklar, paranoya, korku, endişe, propaganda, diktatörler, bombalar, ölüm, finans, ekonomi gibi temaları sembolize eder.

Einstein Plüton’un keşfedildiği yıl olan 1930’da şöyle yazmıştır; “Deneyimleyeceğim en büyük güzellik gizemdir. Bu gizem gerçek sanatın ve bilimin kaynağıdır.” 1933 yılında ise Franklin D. Roosevelt şöyle demiştir; “Korkmamız gereken tek şey korkunun ta kendisidir.” Bu sözler Güneş sistemimizin sınırındaki minik gezegenin sembolik güçlerinden bazılarını açıklar niteliktedir. Güneş’ten bu denli uzak olan Plüton diğer yıldızlardan biri gibi görünse de Dünya’daki Astrologlar açısından önemi büyüktür.
Plüton’un prensibi, küçük ebatlar ve ayrıntılarla da ilgilidir. Bu bağlamda Plüton’un “minyatürizm” le ilgili olduğunu söylenebilir. 1960 yıllarında binalarda ve büyük yapılarda uygulanan bilgisayar sistemleri şu an oldukça mini boyutlarıyla avucumuzun içindedir.

Plüton derin ve gizemli sırları temsil eder. Günümüzde meseleleri derinlemesine araştırdığımız gibi, uzayın da derinliklerine gitmekteyiz. Varoluşumuzun ve zamanın derinliklerini keşfetmekteyiz. Plüton enerjisi “kilitli” ve oldukça yoğundur. Baskı kuran engelleyen, zorla elde eden bir yanı vardır. Plüton’un dönüştüren enerjisi tam anlamıyla kontrolsüz ve patlayıcıdır.

Bir fotoğraf karesinde, ufacık, belli belirsiz bir ışık noktası olarak keşfedildiğinde Dünya büyük bir değişim yaşamaktaydı. Wall Street çökmüş,  Avrupa’da faşizm ayaklanmıştı. Atomun ayrıştırılma süreci sonunda Atom bombası ortaya çıkmıştı.

Plüton petrolü ve plastik gibi  dönüştürülmüş hallerini temsil eder. Plüton bizi organik dünyadan koparır. İçinde yaşadığımız plastik dünya temiz olduğu kadar ölümcüldür. Doğadan ayrık tarafımız bizi içten içe hep kaygılandırır. Hep bir şeylerin yanlış olduğunu hisseder ama değişime engel olacak gücü ve birlikte hareket etme dürtüsünü kendimizde bulamayız. Plastik doğal olan her ürünün yerini almıştır. Yokedilemediği için çevreye büyük hasarlar vermektedir. Plüton tıpkı petrol ve yan ürünlerinin hayatımızı ele geçirmesini temsil ettiği gibi içgüdüsel ve insani duygularımızın da yapay ve yabancı formlara bürünmesine neden olmaktadır. Doğadan kopan insan, ruhuna yabancı ortam ve durumlarla başederken giderek zalimleşir. Bir gün belki de Plüton’un Kova burcuna ilerlemesiyle köle gibi çalışan, öfkeli insanların yerini yumuşak başlı, yorulmayan ve istenilen herşeyi yerine getiren robotlar alacaklardır.

Bir diğer yandan biliyoruz ki plastik dünyamızın robotlarına, otomasyona karşı çıkan, medeniyetimizin yıkılmasına engel olmak isteyen cesur kişilerde olacaktır. Plüton’un öngördüğü yıkım kaçınılmaz olsa da, varoluşumuzu sürdürecek ve yeniden inşa edecek olanlar yine bu yürekli insanlardır.
Plüton her burç değiştirdiğinde bizi mutlu eden şeyler giderek yoketmekte, huzur ve rahatlık veren duygularımızı köreltmektedir.

Plüton Yengeç Burcunda

Plüton Yengeç süresi 1. Dünya Savaşı’nın hemen öncesine, 1930 – 1939 yılları arasına denk gelmektedir. Hiyerarşiler ve aileler arasında büyük kargaşalar ve ayaklanmalar gündeme gelmiştir. Toplumda oluşan belirgin sınıf farklarının en önemli nedeni Plüton/Yengeç yerleşimidir. Transit boyunca Avrupa’daki milyonlarca insan, özellikle azınlıklar katledilmiştir. Yengeç Burcu aileyi, güvenliği, köklerimizi temsil eder. Plüton bu konularda büyük çaplı bir yıkıma neden olmuştur. Yine aynı süreçte kadına verilen değer yükselmiş, önemli politik aşamalar kaydedilmiştir. Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren kanunun kabul edilmesi yine Plüton’un keşfedildiği yıla denk gelir. Bunun yanısıra “seçkin” sınıf itibarını büyük ölçüde kaybetmiştir.

Plüton Aslan Burcunda

Plüton/Aslan evresi yani 1939 – 1957 Ağustosuna kadar olan dönem süper güçlerin yükselişine ve yıkıcı/yokedici bombalara eşlik eder. Aslan Burcu yaşam sevincimiz, çocuklar, yöneticiler, iktidar vs gibi konuları temsilen Güneş’in yönettiği Burçtur. 1939 yılının başlarında TC’de yeni hükümet kurulmuş milletvekili seçimleri yapılmıştır. Yine bu yılın sonunda 40.000 kişinin öldüğü ve binlerce insanın evsiz kaldığı Erzincan depremi gerçekleşmiştir. Aynı yıllarda okullarda saldırılardan korunmak için eğitimler verilmeye başlanır. Plüton/Aslan jenerasyonu baskı altında yetişmiş egoyla alakalıdır. Bombaların gölgesi altında büyüyen ilk jenerasyondur.

Plüton Başak Burcunda

Plüton 1957 – 1971 Şubat’ına kadar Başak Burcunda ilerlediğinde ilaçlar, tarım ve servis endüstrisinde belirgin değişimler yaşanmıştır. Endüstri alanlarında, insan hizmetinin yerini alacak bilgisayarla donatılmış makineler (robotlar) ilk defa ortaya ortaya çıkmıştır. Ağır sanayi işlerinin makinelere devredilmesi, işçi sınıfını derinden etkilemiştir. 1957 yılı itibariyle Türkiye’de Sanayi Bakanlığı kurulmuştur. Bu dönem herşeyin otomatikleştiği bir evredir. Büyük fabrika ve işletmelerde “daha çok makine daha az işçi” sloganlarıyla global bir dönüşüm yaşamıştır. Fabrikalarda işlenen ürünler şu an kolayca her marketten satın alabileceğimiz hale gelmişlerdir. Doğum kontrol hapı keşfedilmiştir. Cinsellik gündemi fazlasıyla meşgul ettiği halde ilk kez genel nüfusta artış yerine azalma kaydedilmiştir.

Plüton Terazi Burcunda

Plüton Terazi Burcuna geçtiğinde evliliği kutsal bir kurum gibi benimseyen herkesi şaşırtmıştır. 1971 – 1983 Nisan ayına kadar estetikle ilgili dönüşüm/değişim/şekil değiştirme olguları gündeme gelirler. Eşitlikçi görüşler ve talepler toplumun geneline hakim olur. , Erkekler masküliniteden vazgeçmek zorunda kalırlar. Kadınlar ise cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkar, erkeklere ihtiyaç duymaksızın her işle başa çıkabileceklerini ispat ederler. Benzer konularla ilgili olarak sayısız eylem gerçekleşir. Erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara aşık olur ve bu aşkı savunmaya başlarlar. Çocukların kafası aşk ve ilişkiler konusunda karışır. O dönemin çocukları günümüzün bekarlık kültürünü oluşturmuşlardır. Aynı zamanda ABD ve Rusya arasındaki güç savaşları Plüton Terazi’deyken nüksetmiştir. 1971’ de başlayan süreç Türkiye açısından da oldukça etkili olmuştur. TC doğum haritasında Terazide bulunan tam Merkür/Satürn kavuşumu ordu, askeriye, yönetim, yasalar vs olarak çok net şekilde kendini ortaya koymaktadır. Plüton Terazi etkisiyle boykotlar, eşitlik arayışı, sıkı yönetim uzun zaman gündemimizi meşgul etmiştir.

Plüton Akrep Burcu’nda

Terazi dönemindeki insanların aşırı cinsel deneyimlerinden sonra yani 1983 – 1995 yılları arasındaki Plüton Akrep transitinde AIDS gibi bir hastalığın ortaya çıkması ve yaygınlaşması kaçınılmazdır. Yönetici olduğu burçta hareket eden Plüton, AIDS nedeniyle ölüm korkusu ve cinsel paranoyalar ortaya çıkarmıştır. Seksüel alışkanlıklar şiddetli bir yasaklanmaya maruz kalarak değişir. Okullarda cinsel eğitimler verilmeye başlanır. Prezervatif (bir tür plastik) her yerden tedarik edilebilecek şekilde topluma sunulur. Ekonomik olarak, profesyonel ve meslek sahibi gençler gelişim göstermişlerdir. Zira “başkalarını ezerek nasıl zengin olurum?” sorusu zihinlerini yoğun biçimde meşgul etmiştir. Bankalar iflas ederler ve hemen ardından büyük birleşmeler gerçekleştirerek günümüzün en büyük kuruluşları halini almışlardır. Finansal anlamda yararlı etkileri olmuştur. TC’de ise siyasetin taraf değiştirerek dönüştüğü dönemdir.

Kristin Demirci

 

 

 

 

 

 

favicon PLÜTON  Yeraltı Tanrısı’nın Yeryüzüne Çıkışı PLÜTON  Yeraltı Tanrısı’nın Yeryüzüne Çıkışıfavicon PLÜTON  Yeraltı Tanrısı’nın Yeryüzüne Çıkışı PLÜTON  Yeraltı Tanrısı’nın Yeryüzüne Çıkışı

Post Footer automatically generated by wp-posturl plugin for wordpress.

© 2007 – 2012, ASTROLOJİ. Tüm hakkı saklıdır. Yazıların va tabloların isim ya da kaynak belirtmeden kullanımı yasaktır. Aksi halde davrananlar için yasal işlem uygulanacaktır.

5 Yorum

 1. merhaba,
  benim ilerletilmiş haritamda 12. evdeki pluto 9. evimdeki venüs ile kare açı yapıyor. bu durumun ilişkiler ve aşk konusunda başarısızlık olduğunu okudum.
  bu konuda yorumunuzu alabilir miyim, çünkü gerçekten son 4-5 senedir cidii yıkıntılar yaşıyourm bu konuda.. geçer di mi? :)
  (4.8.1980 10:45)

 2. Sevim

  Merhaba,

  Sayfanızı ilgiyle takip ediyorum. Pluto ve Jupiter 8. evimden geçiyorlar ve şu anda bir miras davam var (astroloji ne kadar doğru !). Bu benim için bir yıkım mı, yoksa şanslı mı görünüyor ? Teşekkür ederim. 11.01.1973, 12:15, İst.

 3. Selamlar

  Plutonun 4. evinize girmesiyle bir taşınma yada yer değişikliği yaşamış olabilirsiniz. Aynı şekilde anne/babadan ayrı kalma durumu ilk aklıma gelenler. Yahut çocukluğunuzun geçtiği bir evin satılışı..Ruh bütünlüğü Pluto’nun yıkımına maruz kalmış olabilir, ama Pluto aynı zamanda yeniden inşa etme gücünüzü de ortaya çıkaracaktır.

  Sevgiler

 4. Sevim Hanım;

  Miras durumunuzda belirgin sonuçları aralık – şubat arasındaki süreçlerde almaya başlayacaksınız. Çok olumlu giden gelişmeler Ocak’ta ani olaylar ve durumlar karşısında olumsuza dönebilir. Konu hakkında danışmanlık almanızı tavsiye ederim..İlginize teşekkürler.

 5. meryem

  merhabalar,

  sayfanızı gezinirken buldum. çok aydınlatıcı ve detaylı. pluto ve jüpiter yükselen burcuma giriyorlar. 1. evde venüs var. bu beni nasıl etkileyecek. danışmanlık almamı tavsiye eder misiniz.
  doğum tarihim: 15 Şubat 1971
  doğum yeri: Görele / Giresun
  doğum saati : 03:30 – 04:00arası

Yorum yap

web development